Mine foredrag

Jens Andersen foredrag tager afsæt i forskellige historier fra hverdagen, krydret med den nyeste teori i feltet. Foredragene er særligt relevante for kommuner, skoler, dagsinstitutioner og foreninger.

DET ROBUSTE BARN
– FOREDRAG OM OPDRAGELSE

 • Foredraget har fokus på børns udvikling og trivsel. Du får indblik i det nødvendige samarbejde, om individualisme og om egen vilje og lyst. Hvordan er du som voksen bedst til stede i børnenes liv? Du skal tage stilling til, hvordan du servicerer børnene, hvordan du er som rollemodel og om anerkendelse som forudsætning for trivsel. Derudover fortæller Jens om de voksnes ansvar for, at børnene udvikler fællesskaber med hinanden og de voksne.
 • Foredraget er bygget på videnskabelig teori, men du vil stadig opleve, at det bliver gjort forståeligt igennem historier fra hverdagen.

BUTLERFORÆLDRE OG SMÅ HERSKABER

I foredraget tager Jens Andersen udgangspunkt i følgende påstand:
“Børn der møder forældre og voksne, der uden dårlig samvittighed påtager sig voksen- og forældrerollen, skal nok klare sig”.

 • Med det sagt... Hvis børn er i faste rammer, bliver udfordret tilstrækkeligt, ved hvad de skal rette sig efter og møder varme i deres dagligdag, så har børnene alt, hvad de skal bruge til et stærkt psykologisk grundlag, der sikrer, at de klarer sig i denne verden.
 • De fleste børn bruger mange af døgnets timer i institutioner, alligevel har forældrene fortsat hovedrollen i børns liv. Trods den vigtige rolle har mange forældre et spekulativt forhold til deres måde at opdrage børnene. Nogle forældre kan blive usikre og ender dermed i defensiven. Det ses blandt andet, når forældre løser konflikter igennem forhandling med børnene. Udviklingspsykologisk er realiteten dog, at små børn imidlertid ikke er modne nok til at være jævnbyrdige forhandlingspartnere med voksne. Forhandlingsklimaet i disse familier kan derfor udvikle sig til regulære magtkampe. Den slags udvikling giver ofte anledning til endnu mere dårlig samvittighed hos de gode forældre, der begynder at bekymre sig om barnets trivsel.
 • check
  Dette mønster kan brydes, og det er lige præcis det foredraget har til hensigt. Jens giver simple eksempler på, hvordan begyndende usikkerhed og magtkampe stoppes.

FORÆLDRENES BETYDNING FOR BØRNS TRIVSEL, FÆLLESSKABER OG LÆRING I SKOLEN

 • Forældre har stor betydning for barnets trivsel og adfærd i institutionerne - også uden at de er til stede. De moderne forældre vil ofte blive overrasket over dette.
 • I foredraget har Jens en munter tone, hvor han vil give sit bedste bud på følgende problemstillinger: Hvordan påvirker forældre bedst børns udvikling positivt? Hvilke faktorer fremmer en god trivsel i skolen? Hvor ligger de voksnes ansvar? Hvor ligger institutionens ansvar? Er demokratiseringen mellem forældre og børn gået alt for vidt, når børn udelukker hinanden og mobber?
 • check
  Jens vil i foredraget også vende det nødvendige emne om skole/hjem-samarbejde.

RUMMELIGHED OG INKLUSION I SKOLER OG INSTITUTIONER

 • I den pædagogiske kultur er vi en tendens til at mene, at der skal flere ressourcer til for at inkludere børn i vores institutioner. Disse ressourcer skal gerne være i form af mere personale og endnu bedre fysiske rammer - og dette har selvfølgelig også stor betydning. Men de voksnes faglige viden og holdninger, personlighed samarbejdsevne, menneskesyn og evne til refleksion har mindst lige så stor betydning for kvaliteten af rummelighed og inklusion.
 • Det kan kort konkluderes: Rummelighed og inklusion handler i bund og grund mere om de voksne end det gør om børnene. Hvilke meninger og kompetencer skal være til stede? Hvordan skal støttepersoner anvendes? Hvordan skal der tales om problemer? Hvilke løsninger anvendes, når et barn er i vanskeligheder? Hvordan skal de vigtige voksne samarbejde omkring børnene?
 • check
  Jens Andersen vil forsøge at besvare alle disse tvivlsspørgsmål i sit foredrag. Han giver sine helt konkrete bud på, hvordan man skaber bedre inklusion og rummelighed for børn. 

Kontakt mig

Er du interesseret i et af overstående foredrag, eller har du nogle spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Jens Andersen igennem formularen.

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, montes curae mauris ultricies ornare. Et sit nascetur pellentesque sed eligendi, et tellus eu sodales tellus orci in, ac venenatis mi ornare, ut laoreet eros porttitor vel quam, non ped.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.