CV

Jens har gennem hele sin karriere arbejdet med menneskers og organisationers udvikling. Som lærer og siden psykolog var børns trivsel og læring i centrum, men siden midten af 1990’erne i er fokus skiftet til ledelses og organisationsudvikling. Jens har i flere omgange haft ledelsesfunktioner og har både som leder og siden konsulent været optaget af, hvordan man udvikler lederes og medarbejderes kompetencer og potentialer som individ og fællesskab.

Uddannelse

1977

Lærerudannelse

1988

Cand.Pæd.Psych.

Efteruddannelse

1991

Klinisk psykolog

1994

Autoriseret psykolog

2000

Specialist i pædagogisk psykologi

2000

Supervisor i pædagogisk psykologi på specialistniveau

2003

Udviklingspsykologernes åbne konsulentprogram

2006

Proceskonsulent uddannelsen v/erhvervspsykolog Kit Sanne  Nielsen

Udvalgte konsulent- og udviklingsopgaver

2013 - 2016

Underviser på UVMs Fastholdelses Taskforce – et landsdækkende satspuljefinansieret initiativ . Opgaven har bestået i at uddanne og coache Uddannelseslederne på 10 Erhvervsskoler i Danmark med henblik på at fremme pædagogisk ledelse.

2015

Uddannelse(diplom) af samtlige 75 læringsvejledere i Aalborg kommune

2016

Talentudvikling i Hjørring Kommune – involveret i Hjørring Kommunes talentudviklingsforløb sammen med konsulenter fra Agora.

2015

Ledelses- og organisationsudvikling ved Københavns tekniske skole. Udvikling af nye ledere og lederteams i samspil med den strategiske ledelse.

Udviklingsforløb for skoleledere og medarbejdere i Fåborg kommune med henblik på at sikre implementering af LP – modellen.

Visionsarbejde med forvaltning og skoleledere i Mariagerfjord kommune med henblik på at skabe et treårigt udviklings- og uddannelses forløb for samtlige pædagogiske medarbejdere på skole området i Mariagerfjord kommune.

Visionsarbejde med ledelse og PPR medarbejdere i Hjørring med henblik på at afdække PPR´s rolle i en fremtidig børne- og ungepolitik i Hjørring kommune.

Udviklingsforløb for Ungdomsskoleledere i Region Nord og Region Midt med henblik på at afdække ungdomsskolens rolle efter skolereformen.

Udvalgte undervisningsopgaver

Diplom moduler i pæd.

 • Vejledningsmetoder og processer
 • Kollegial sparring
 • Vejledningsprocesser og teori

 • check
  Kommunikation

Diplom i ledelse

 • Team- og netværksledelse
 • Ledelse og coaching 
 • Ledelse, kommunikation og organisation 

 • check
  Ledelse i dynamiske relationer 
 • check
  Ledelse i lærings- og kompetencerelationer
 • check
  Organisationspsykologi, udvikling og omstilling

Erhvervserfaring

​2007

Ledelses- og organisationskonsulent i UCN act2learn

 • Ledelses- og organisationsudvikling
 • Proceskonsultation
 • Pædagogisk ledelses- og institutionsudvikling

 • check
  Forandringsprocesser og personlig lederudvikling

2006 - 2007

Områdeansvarlig for uddannelses, skole og institutionsområdet hos konsulent firmaet ATTRACTOR.

1992 – 2006

Psykolog på PPR – Århus.

Publikationer

 • ”Selvstyrende team og rummelighed” : Tidsskriftet Liv i skolen nr.2/2004
 • Den Rummelige skole – et fælles ansvar: Antologi. Kroghs Forlag, 2005. Udgives i 5 udgave, 2008 
 • check
  ”Konsultation – en ny flugt væk fra praksis?” Tidsskriftet Psykologisk Pædagogisk Rådgivning nr. 5-6, 2005
 • check
  ”Også lærere har brug for anerkendelse”. Tidsskriftet Liv i Skolen. nr. 1, 2006
 • check
  ”Anerkendende pædagogik – fra objekt til menneske”: Kapitel i antologien: Specialundervisningens nye vilkår. Kroghs Forlag. 2006. Redigeret af Niels Egelund m.fl.
 • check
  ”Skolelederens betydning for elevernes trivsel på skolen”. Kapitel i antologien: Skoleledelse og læringsmiljø. Dafolo, 2007. Redigeret af Ole Hansen.
 • check
  Med forfatter til Publikationen: Pædagogisk Ledelse. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2016.
 • check
  Forfatter til en række artikler i Tidsskriftet 0 – 14 om børns udvikling og trivsel i daginstitutioner med særlig fokus på de voksnes (forældrene + pædagogernes) betydning for børns trivsel og læring.

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, montes curae mauris ultricies ornare. Et sit nascetur pellentesque sed eligendi, et tellus eu sodales tellus orci in, ac venenatis mi ornare, ut laoreet eros porttitor vel quam, non ped.

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, montes curae mauris ultricies ornare. Et sit nascetur pellentesque sed eligendi, et tellus eu sodales tellus orci in, ac venenatis mi ornare, ut laoreet eros porttitor vel quam, non ped.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.